Central de reserves i CRM

Inscripció: Tancada
De pagament: No
  • Galeries de fotos i accés a canals 2.0
  • Gestió reserves
  • Calendari ocupació
  • Gestió ofertes
  • Facturació
  • Informes resultats
  • Promocions
  • Derivació i venda creuada
  • Canals i marges
  • Vendes directes

Disponibilitat:
0 places disponibles