Definició estratègica

Inscripció: Tancada
De pagament: No
  • Definició producte
  • Diferenciació
  • Estimacions
  • Inventari
  • Estudi mercat
  • Segmentació

Disponibilitat:
0 places disponibles