Dimanització i formació teixit empresarial

Inscripció: Tancada
De pagament: No
  • Formació empresaris
  • Formació emprenedors
  • Suport creació empreses comerç
  • Marc estatutari i jurídic

Disponibilitat:
0 places disponibles